این محصـــول به دلیل فن دار بودن و راندمـــــان بالا در تمام ساختمــــان های استانـــدارد تا متراژ ۱۷۰متر مربع (جهت مــدل ۲۶ll FF) و تا متــراژ ۲۷۰ متــــر مربــع( جهـت مدل ۳۰ll FF ) قابل استفـاده میباشـــد. صفحه نمایشــــگر دیجیتال آن اطلاعات و کـدهای خـطا مربـوط به قســـمت های مختلف دستــگاه را نمایش می دهد. لازم به ذکر است که این محصول بهترین نوع پکیج دیواری سیستم گرمایش از کف (UFH) می باشـــد.

 
 
 
 


کد خطاهای پکیج ایساتیس مدل های: SUPER LUX 26 , 24 FF


○ = چشمکزن

• = ثابت

 
 
 
 


کد خطاهای پکیج ایساتیس مدل های: Newstar Romo 26 / 26|| / 30|| FF

 
 
کد خطا شرح خطا
E1 افت فشار آب در مدار گرمایش
E2 عدم تشخیص یا تشکیل شعله
E3 بروز مشکل در NTC(ترمیستور)گرمایش
E4 بروز مشکل در NTC(ترمیستور)مدار مصرفی
E6 مسدود بودن دودکش_خطا در پرشر سوئیچ دود
E7 افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش(فعال شدن کلید حرارتی)
E8 عدم برقرار شدن ارتباط میان برد اصلی و برد نمایش
E9 محل جامپر S4 را تغییر دهید
EE دیپ سوئیچ یا جامپر روی برد اصلی جابجا شده است